Зарубіжна література 8 клас

ІІ семестр

26.05.2023

Тема: позакласне читання. Б. Космовська "Буба: мертвый сезон" 

Завдання уроку : дочитати твір, опрацювати відеоматеріал 


Виконати наступні завдання:


22.05.2023

Тема:    позакласне читання. Б. Космовська "Буба: мертвий сезон". 

Завдання уроку : читати тір за посиланням https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8393


12.05.2023 

Розвиток мовлення. 

Написати твір на тему: "Книга, що змінила моє світобачення" (за вивченими творами). 

Твори принести на перевірку  в понеділок (15.05)!


08.05.2023

Тема:  Художній конфлікт і можливість його подолання. Річард Бах «Чайка Джонатан Лівінгстон»

Завдання: опрацювати матеріал, основне законспектувати. Вказати, які ознаки притчі у творі.28.04.2023 

Тема : Річард Бах. "Чайка Джонатан Лівінгстон". Сюжет твору - філософська метафора людського буття. 

Завдання уроку : опрацювати відеоурок, основне законспектувати. Читати повість  "Чайка Джонатан Лівінгстон". (підручник с. 270-280)


24.04.2023

Тема : Урок-творчості. "Нові пригоди Маленького принца" 

Завдання уроку : зобразити маршрут  Маленького принца в зошит. Намалювати планети та підібрати до них назви, цитати з твору тощо. 


14.04.2023

Тема : Філософський зміст твору "Маленький принц" 

Завдання уроку : опрацювати відеоматеріал; записати художній аналіз твору. Дочитати до кінця повість-казку "Маленький принц" 


10.04.2023

Тема : Художні образи-символи казки-притчі "Маленький принц" 

Завдання уроку : опрацювати відеоматеріал, законспектувати в зошит художні образи - символи. Читати казку-притчу "Маленький принц". 


03.04.2023

Контрольна робота з теми "Бароко і класицизм"

 Виконані роботи надсилайте сьогодні ж до 16:00! Бажаю успіхів!

Рівень 1  (по 0,5 бала за кожну вірну відповідь)


Знайдіть правильну відповідь

1. Укажіть, що у перекладі з італійської мови означає слово «бароко»?

А) правильний, зразковий ; В) прекрасний, дивовижний;

Б) дивний, химерний ; Г) фантастичний, ілюзорний.


2. Провідне мистецтво доби Бароко …

А) архітектура ; В) живопис;

Б) музика; Г) література.


3. Теоретиком класицизму був…

А) Корнель; В) Н.Буало;

Б) Мольєр; Г) Расін.


4. Яке філософське вчення стало основою для формування класицизму?

А) гуманізм; В) теоцентризм ;

Б ) структуралізм; Г) раціоналізм .


5. Пан Журден хотів стати?

А) лицарем; В) буржуа;

Б) шляхтичем; Г) актором.


6. Кому з героїв комедії «Міщанин-шляхтич» належать слова: « От йолоп так йолоп! Другого такого й у цілому світі не знайдеш!» ?

А) пані Журден; Б) Люсіль;

В) Клеонту; Г) Ков'єлю .


Рівень 2  Всього: 3 бали

1. Установіть відповідність стилів і жанрів класицизму.

А високі             1 комедія

Б середні           елегія

В низькі             3 трагедія

                            4 повість


2. Назвати твори Мольєра. Хто перекладав їх українською мовою?

3. Назвати основні риси літературного бароко?


Рівень 3  Всього: 3 бали

1. Визначте проблематику комедії «Міщанин-шляхтич». Висловіть своє ставлення до проблем порушених у творі.

2. Схарактеризуйте образ ліричного героя 19-го сонета Дж.Донна.


Рівень 4  Всього: 3 бали

Напишіть твір-мініатюру на одну із тем (на вибір)

1. «Образ людини в літературі бароко та класицизму»

2. «Сміх- «позитивний герой» комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»».


24.03.2023

Тема :  Дискусія: Хто вони - сучасні журдени? 

Завдання уроку :  Написати повідомлення на тему "Хто вони - сучасні журдени? " за комедією "Міщанин-шляхтич. 

Роботи надсилайте мені в особисті! Чекаю! 


20.03.2023

Тема :  Засоби комічного: гумор, іронія, сатира, сарказм в комедії "Міщанин-шляхтич" 

Завдання уроку: опрацювати відеоурок, основне законспектувати. Записати в зошити з відеоматеріалу визначення термінів:  гумор, іронія, сатира, сарказм. 

Дочитати комедію "Міщанин-шляхтич" (ст. 245-254).

10.03.2023

Тема : Мольр - майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво. Історія створення комедії "Міщанин-шляхтич". 

Завдання уроку :  

1. Опрацювати відеоурок, основне законспектувати (там вказується)

2. Опрацювати сторінки підручника 239-244 - біографія Мольєра; 245-254.
3. Виконати завдання на ст. 254.

06.03.2023

Тема : Історичні умови, філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму. 

Завдання уроку : 

1. Опрацювати відеоурок, законспектувати матеріал в зошити. 

Опрацювати сторінки підручника 236-239.

Домашнє завдання : підготувати повідомлення про Мольєра. 

24.02.2023

Тема : Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі і мистецтві. Видатні представники бароко. Луїс де Гонгора-і-Арготе "Галерник" 

Завдання уроку

1. Законспектувати визначення:

Капелан-священик військовий в армії (посада прирівняна до заступника командира полку або батальйону, якому надається особистий озброєний ад’ютант.

Ад’юта́нт (нім. Adjutant, слово має походження з латинської мови і позначало помічник офіцерське військове звання).

Гонгоризм- (ісп. Gonqorismo, за іменем поета Луїса де Гонгора), або культизм, культеранізм (ісп. culteranismocultismo, від culto — витончений) — напрям в іспанській бароковій літературі XVII століття, що знайшов своє вираження в формалістично-витонченій творчості Гонгори.

Культуризм, або гонгоризм (походить від імені поета Гонгора)-іспанський різновид італійського маріонізму.

Медитація (лат. meditatio – роздум) – жанр ліричної поезії, в якому автор розмірковує над проблемами онтологічного, екзистенціального і т. п. гатунку, здебільшого схиляючись до філософських узагальнень.

Медитація – різновид феноменологічного метажанру. Їй найбільш властива така форма виявлення авторської свідомості, як суб’єктивований ліричний герой. Основні опозиції медитативної лірики – «людина і суспільство», «людина – людина», «людина – особистість», колізії морального характеру. Вона часто виступає як «контекст долі поета". 

Гале́ра — дерев’яне гребне військове судно, вітрильне, багатовеслове. Було на озброєнні європейських та азіатських країн, головним чином за середньовіччя (в Туреччині в 15-18 ст., в Росії — в 17-18 ст.). Мало довжину 40-50 м, ширину 4,5-7,5 м, від 16 до 25 пар весел, дві щогли з трикутними парусами. Вміщувало до 200 чоловік, розвивало швидкість до 13 км/год.

Запорожці на чайках (човнах) успішно діяли проти турецьких галер, визволяючи невільників-гребців (бранців), яких турки приковували до упорних брусків (по 4-5 чол. на весло).

Галерник-невільник, що веслує на галері.

2. Читати виразно вірш (подано нижче). 

3.Підготувати відповіді на запитання(усно) (Відповідатимете на уроці) : 

 1. Який художній стиль панував у Європі та Іспанії у XVII ст.?
 2. У яких країнах і чому розвивався стиль бароко?
 3. Як ви розумієте термін «бароко»?
 4. У чому своєрідність творчої особистості Луїса де Гонгора-і-Арготе ?
 5. Яким настроєм пройнято вірш? (сумом, горем, печаллю).
 6. Які образи ви помітили? (галера (човен), плач, сльоза – символ суму).
 7. У річищі яких стильових течій розвивався талант поета?  (Бароко)
 8. У чому виявилося новаторство лірика? ( у жанрі медитації.)
 9. У чому полягає філософічність пейзажної лірики  Луїса де Гонгора-і-Арготе?
 10. Які алюзії з творами зарубіжної літератури ви відкрили для себе, опановуючи зміст даного вірша?
 11. Яку додаткову інформацію має вказівка на дату написання вірша?
На галері, на турецькій
I до лави там прикутий,
Руки на весло поклавши,
Очі втупивши додолу,
Він, драгутівський невільник,
Біля узбереж Марбельї
Нарікав під звук суворий
Ланцюга й весла своїх:

"О святе іспанське море,
Славний береже і чистий,
Коне, де незмірна безліч
Сталася нещасть наморських!
Ти ж бо є те саме море,
Що прибоями цілує
Краю батьківського мури,
Короновані і горді.
Про дружину принеси ти
Вістку і скажи, чи щирі
Плач її і всі зітхання,
Що мені і тут лунають.
Бо якщо полон мій справді
Ще оплакує, як легко
Ти могло б південні води
Перлами перевершити!
Дай же, о криваве море,
Відповідь; тобі не тяжко
Це вчинити, якщо правда,
Що і води мають мову.
Але ти німуй, о море,
Якщо смерть її забрала;
Хоч цього не сміє статись,
Бо живу я поза нею,
Бо прожив я десять років
Без свободи і без неї
В вічній каторзі при веслах
Не вбиває сум нікого".

Враз потужно розгорнулось
Шестеро вітрил галерних,
I звелів йому наглядач
Всю свою ужити силу.


10.02.2023

Тема уроку: Мігель де Сервантес Сааведра (1547-1616). "Дон Кіхот". Історія створення роману, йго звязок із лицарськими романами, пародійний характер. Особливості сюжету і композиції твору.

Завдання уроку: опрацювати відеоурок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=tGhhiz1NFtY, основне з біографії письменника законспектувати.

Записати визначення:

ПАРОДІЯ - це ....

Опрацювати підручник на ст. 208 - 218, читати 1 частину роману. Відповідати на запитання до прочитаного (с. 218-219)


06.02.2023

Тема уроку :  художні особливості сонетів В. Шекспіра 

Завдання уроку : опрацювати матеріал презентації за посиланням https://naurok.com.ua/prezentaciya-taemnici-shekspirivskih-sonetiv-56784.html, основне законспектувати. 

Вивчити сонет з підручника (с. 190-191) на вибір. 


30.01.2023

Тема: Розвиток мовлення.

Завдання: написати твір-роздум на морально-етичну тему (теми на вибір подані нижче) за трагедією В. Шекспіра " Ромео і джульєтта".27.01.2023

Тема уроку : Гуманістична цінність трагедії В. Шекспіра, її популярність. 

Завдання уроку : опрацювати відеоурок за посиланням https://youtu.be/X9ixdDBZ3Bc; виконати письмово завдання, що подані нижче, відповіді надіслати мені! 
23.01.2023

Тема уроку : Проблема життя і смерті в трагедії. Трактування фіналу. 

Завдання уроку : опрацювати матеріал за посиланням https://naurok.com.ua/prezentaciya-problema-zhittya-i-smerti-svitliy-tragizm-finalu-tragedi-6217.html

Схеми, що подані в презентації, записати в зошит. 

Діти, не забувайте вивчити сонет! 


13.01.2023

Тема сьогоднішнього уроку: Вільям Шекспір. Роль В. Шекспіра в розвитку  англійської літератури і світового мистецтва 

Завдання уроку. Опрацювати біографію письменника подану у  відеоматеріалі за посиланням https://youtu.be/2r-Li-c5zHA, а також у підручнику на ст. 186-190. Основне законспектувати. 


09.01.2023

Тема уроку. Франческа Петрарка (1304-1374). Сонети №61, 132. Структура сонетів

Завдання уроку. 

1. Опрацювати біографію поета (підручник ст. 181-183), основне законспектувати. 

2. Виразно прочитати сонети (ст. 184-185). 

3. Вивчити напам'ять один сонет (за власним  вибором). 


16.12.2022

Контрольна робота з теми : "Середньовіччя"

Контрольна робота № 3

 Література доби Середньовіччя

Рівень 1 Всього: 3 бали

Знайдіть правильну відповідь

     1.   Якими є хронологічні межі Середньовіччя

         А)  V – ХVІІ століття;                                В)   ІІІ – ХІІІ століття;

         Б)  ІІІ – ХІІ століття;                                  Г)    ІІІ- ХІV століття .

    2.  Яке релігійно-філософське вчення знайшло втілення в творчості Лі Бо?

         А)  конфуціанство;                                    В)    дзен-будизм;

         Б )  даосизм;                                               Г)    індуїзм

    3.   Лірико-філософські чотиривірші – це…

         А) газель;                                                    В) рубаї;

         Б) касида;                                                    Г) месневі. 

    4.   Віршована форма на 14 рядків, що складаються з катренів та двох терцетів, -  це…

         А)  елегія;                                                   В) рубаї;

         Б) касида;                                                   Г)  сонет 

    5.  Яка риса вдачі не притаманна Роланду?

       А)  мужність;                                               В) врівноваженість; 

       Б)  запальність;                                            Г)  вірність

    6.    Хто став предметом оспівування в сонетах Данте Аліг’єрі?

        А)   Лаура;                                                   Б)   Беатріче Портінарі;

        В)   Елеонора Аквінська;                           Г)   Мілісанда Тріполійська                                                                                            

Рівень 2 Всього: 3 бали

    1.  У якому жанрі ці поети досягли найвищої майстерності?

       А    Данте                                                     1  Газель

       Б    Лі Бо                                                      2   Рубаї

       В    Омар Хайям                                          3   Сонет

       Г    Гафіз                                                      4   Елегія  

   2.   Встановіть відповідність між поетами та темами їхньої творчості.

       А    Лі Бо                                                     Людина  - центр світобудови

       Б    Ду Фу                                                    Людина і природа

       В   Омар Хайям                                          3   Уславлення земного Кохання та

                                                                                 коханої Жінки

       Г   Данте Аліг’єрі                                        4   Людина і суспільство

  3. Які історичні події покладено в основу героїчного епосу «Пісня про Роланда»?


 Рівень 3 Всього: 3 бали 

  1.   Укажіть основні теми й мотиви творчості Омара Хайяма?

  2.    Схарактеризуйте образ Роланда («Пісня про Роланда»)

                                                                                                    

Рівень 4 Всього: 3 бали    

 Напишіть твір-мініатюру на одну із тем (на вибір)

 1.  «Як би мені до рук – скрижалі Долі…» (За творчістю Омара Хайяма)

 2.  «Любов, що водить сонце й зорні стелі» ( Тема кохання в середньовічній поезії)


12.12.2022

Тема уроку. Аліг'єрі Данте. Сонет 11.загальна характеристика творчості Данте

Завдання уроку. Опрацювати сторінки в підручнику 166 - 170. Основне з біографії законспектувати. Виразно читати сонет 11. Відповідати на запитання - ст. 170.


02.12.2022 

Тема уроку. Омар Хайям. Рубаї. Основні теми мотиви творчості Омара Хайяма. 

Завдання уроку. 

1. Опрацювати біографію поета Омара Хайяма (підручник на ст. 145-148), основне законспектувати ; записати визначення поняття "рубаї" ;

2. Прочитати виразно рубаї (ст. 149-150).

3. Вивчити напам'ять рубаї (за вашим вибором):

1 віршик - середній рівень , два - достатній рівень, три - високий рівень. 


28.11.2022

Добрий день, восьмикласники! Записуємо в зошити: число, класна робота і тему уроку. Основне з біографії поета законспектовуємо! 

Тема уроку. Ду Фу (712-770). "Пісня про хліб і шовк", "Весняний краєвид". Зв'язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на світогляд поета. Образ ліричного героя. 

Завдання уроку. Опрацювати сторінки підручника (Лі Бо с. 138 - 141) :

 • с. 142-144 - біографія поета Ду Фу (основне законспектувати) ;
 • с. 144 - прочитати вірші поета;

Домашнє завдання. Письмово порівняйте пейзажну лірику Лі Бо та Ду Фу. Знайдіть спільне й відмінне у світогляді, емоційному настрої ліричних героїв поезій "Сосна біля південної галереї" та "Весняні надії". 


18.11.2022

Тема уроку. Позакласне читання. Барбара Космовська. "Буба". Зображення проблем юнацтва в творі. 

Завдання уроку. Опрацювати відеоматеріал за посиланням https://youtu.be/99ZMostc_pc

Читати твір за посиланням https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8392

Прослухати твір можна за посиланням https://youtu.be/JNh-OvRm2qU


14.11.2022

Добрий день, восьмикласники!

Сьогодні ви пишете контрольну роботу з теми "Античність". Виконані роботи відправляєте мені сьогодні! Бажаю успіхів та гарного дня!

Для виконання контрольної роботи заходьте за посиланням https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-dlya-8-klasu-za-temoyu-antichnist-52344.html


04.10.2022

Тема уроку. Публій Вергілій Марон (70-19 рр. до н. е.). "Енеїда". Зв'язок твору  з гомерівських епосом, міфологією. 

Завдання уроку.

1. Опрацювати відеоматеріал за посиланням https://youtu.be/f2R_VSaEB6g .

2. Опрацювати розділ 9 підручника. Основне законспектувати. 

3. Прочитати уривок "Енеїда" (с. 109-113).

Домашнє завдання. С. 113 (Відповідати на запитання до прочитаної поеми та виконати завдання).


31.10.2022

Тема уроку. Давньогрецький театр. Основні жанри давньогрецької драми - трагедія і комедія. Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру. "Прометей закутий" 

Завдання уроку. 

1. Опрацювати відеоматеріал за посиланням https://youtu.be/9vUjPhvgbYY, основне законспектувати (записати визначення: трагедія та комедія) ;

2. Опрацювати розділи 7, 8 підручника (с. 88-97). 

Домашнє завданняПрочитати уривок трагедії "Прометей закутий". Опрацювати с. 103, 104 (Запитання і завдання до прочитаного). 


Шановні, восьмикласники!

Виконайте тестові завдання за твором Гомера "Іліада" та відправте мені сьогодні ж (21.10.2022)! Також ті, хто не надіслали мені контрольну роботу з теми " Вступ. Священні книги людства як пам'ятки культури і джерело літератури" та порівняльну характеристику літертурних героїв Ахіла та Гектора - теж чекаю сьогодні!

 Тести за твором Гомера «Іліада»

1. В основу поеми Гомера «Іліада» покладені

А троянський цикл міфів

Б міфи про аргонавтів

В космогонічні міфи

Г фіванський цикл міфів


2. Назва поеми Гомера «Іліада» походить від

А імені головного героя

Б імені співця, який першим її виконав

В імені вченого, який відкрила Трою

Г другої назви міста, поблизу якого відбувалися події поеми


3. Троянська війна («Іліада» Гомера) тривала

А 5 років Б 10 років В 15 років Г 30 років


4. В «Іліаді» Гомера зображені події... року Троянської війни.

А першого Б п’ятого та шостого В десятого Г другого

 

5. Поема Гомера «Іліада» розпочинається словами

А «О Ахілле! Велиш мені, Зевсові любий, віщати

Гнів Аполлона-володаря, далекострільного бога».

Б «Гнів оспівай, богине, Ахілла, сина Пелея,

Пагубний гнів, що лиха багато ахеям накоїв».

В «Приготував він насамперед щит — міцний і великий,

Гарно оздоблений всюди, ще й викував обід потрійний».

Г «Музо, повідай мені про бувалого мужа, що довго

Світом блукав, священну столицю троян зруйнувавши».

 

6. Головним героєм поеми Гомера «Іліада» є

А Одіссей Б Ахілл В Агамемнон Г Паріс

 

7. Героями «Іліади» Гомера є

А Гектор, Ахілл, Пріам, Агамемнон

Б Прометей, Гермес, Зевс, Океан

В Еней, Дідона, Латин, Евріал

Г Кіркея, Каліпсо, Одіссей, Пенелопа

 

8. Гомер усі грецькі племена, які брали участь у Троянській війні, називає

А еллінами Б троянцями В ахейцями Г греками


9. Епітетом «шоломосяйний» Гомер наділяє

А Менелая Б Ахiлла В Гектора Г Патрокла

 

10. Патрокл загинув від руки
А Гектора
 Б Паріса В Ахілла Г Пандара

 

11. Щит Ахілла викував олімпійський бог
А Гермес
 Б Зевс В Аполлон Г Гефест


12«Коней баских упокірник» це

А Паріс Б Ахiлл В Гектор Г Патрокл


14.10. 2022

Тема уроку. "Двобій Ахіла і Гектора", "Пріам у Ахіла". Образи Ахіла і Гектора. 

Завдання уроку. 

1. Переглянути відеоматеріал за посиланням https://youtu.be/rmZCXkvGBok  

Уривок з фільму "Двобій Ахіла і Гектора"          👉https://youtu.be/6CsU9Zd1oWA

2. Переглянути відеоматеріал https://youtu.be/pzNcpFoYWng 

3. Опрацювати сторінки в підручнику 70-78.

Домашнє завдання. Скласти характеристику образів Ахіла і Гектора (письмово). 


10.10.2022 

Тема уроку. Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. Міфологічна основа гомерівського епосу. Гуманістичний зміст "Іліади". Катарсис. 

Завдання уроку. 

1. Опрацювати відеоматеріал за посиланням https://youtu.be/XIpGCX7WVBI, ставити на паузу й законспектувати основне. 

2. Записати в зошити:

Катарсис - це душевна розрядка, очищення, яке відчуває читач або глядач, співпереживаючи з героями художнього твору. 

3. Переглянути відеоматеріал https://youtu.be/0PdJe7OzRks

Домашнє завдання. Опрацювати матеріал у підручнику на сторінках 64-70; прочитати уривок "Іліада", с. 70-78.


30.09.2022 

Добрий день, учні! Сьогодні ви пишете контрольну роботу з теми "Священні книги людства як пам’ятки культури і джерело літератури" 

Увага❗Виконані контрольні роботи чекаю в особисті повідомлення❗

Бажаю успіхів та гарного дня!     

            Завдання контрольної роботи. 

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді (6 б.)

1. Що означає слово «веда»?

А) читання, книги;      Б) духовне знання;

В) святе одкровення;  г) біблія.

2. Про що розповідається в Гімні до найвищого духа?

А) похвала богу Сурію, покровителю Сонця;

Б) риторичні питання про життя та смерть;

В) похвала богу Агні, покровителю вогню;

Г) риторичні питання про створення світу.

3. Про що йдеться у Старому Заповіті?

А) створення світу й перших людей, Всесвітній потоп, виникнення єврейського народу;

Б) життя Ісуса Христа, його вчення, дива, смерть, воскресіння та вічне життя;

В) діяння апостолів, одкровення пророків;

Г) Божі заповіді, релігійні ритуали, філософські роздуми.

4. Про що йдеться у Новому Заповіті?

А) діяння апостолів, одкровення пророків;

Б) Божі заповіді, релігійні ритуали, філософські роздуми;

В) створення світу й перших людей, Всесвітній потоп, виникнення єврейського народу;

Г) життя Ісуса Христа, його вчення, дива, смерть, воскресіння та вічне життя.

5. Що таке Коран у розумінні мусульман?

А) заповіді апостолів, передані через Аллаха;

Б) слово Аллаха, передане через апостолів;

В) слово Аллаха, передане через пророка Мухаммада;

Г) заповіді пророка Мухаммада, передані через Аллаха.

6. Про що розповідається в Сурі 1. Аль-Фатіха (Відкриваюча)?

А) восхваляння Аллаха;

Б) легенда про перших людей Адама та його дружину;

В) легенда про народження Ісу у Мар’ям;

Г) священні заповіді людям.

7. Встановити послідовність у біблійній легенді про створення світу: (1б)

1. Бог створив сонце, місяць і зорі.

2. Бог створив людину.

3. Бог створив небо та землю.

4. Бог створив риб і птахів.

8. Скласти порівняльну таблицю Священних книг людства (час створення, віра, мова, композиція, тема). (3 б.)

9. Дати визначення поняттям: (2 б.)

- епос;

- лірика;

- драма.


26.09.2022

 Тема уроку. Коран - головна книга ісламу. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя. 

Завдання уроку. Опрацювати відеоматеріал за посиланням  https://naurok.com.ua/prezentaciya-koran---svyaschenna-kniga-islamu-263136.html ; записати в зошити, що означає назва цієї священної книги, а також структуру корану. 

Домашнє завдання. Опрацювати сторінки в підручнику 32-38. Випишіть з прочитаних сур афористичні  вислови (афоризми)

(Афоризми - це короткі, влучні вислови, що виражають узагальнену думку у виразній, легкій для запам'ятовування формі.) 16.09.2022

Тема: Біблія як основа двох релігій - юдейської та християнської. Зв'язок біблії з історією та міфологією. Структура біблії, її складники.

Завдання уроку: опрацювати матеріал за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=Gjm1OJGDExwопрацювати підручник, с.18-26, прочитати й записати у зошит 10 заповідей Божих.

Домашнє завдання: Прочитати біблійну легенду про Адама та Єву.  12.09.2022

Тема: Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності ІІ–І тис. до н. е.(огляд).

Завдання уроку: опрацювати відеоматеріал за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=-6qWTi64WUU

Домашнє завдання:  підручник, с. 12-14 

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Зарубіжна література 5 клас

Зарубіжна література 9 клас